05.12.2019 ROBODER 2020'de WIN EURASIA'da

Roboder 2020'de de Wın Eurasıa'nın partneri olarak fuarda yerini alacak...

http://win-eurasia.com/tr